I 2021 søkte Trondheim Frisbeeklubb etter midler fra Adolf Øiens Fond, og fikk tildelt midler. Etter at vi hadde sendt inn tilstrekkelig dokumentasjon, får vi nå utdelt 50.000 kroner. 

Disse midlene er knyttet til vårt arbeid med etableringen av Tillerskogen Diskgolfanlegg. Her kan du lese Adolf Øiens Fond innlegg om tildelingen: https://oienfond.no/prosjekter/ideelle-formal/ 

Adolf Øiens Fond er organisert i fire stiftelser, og jobber for å fremme ekteparet Karen og Adolf Øiens ønske om å bidra til økonomisk utdanning, næringsutvikling og allmennyttige formål i Trondheim. «Våre formål og aktiviteter skal være et supplement til tilbud som skal ivaretas av det offentlige. Beløpene som disponeres skal bevilges til konkretiserte prosjekter, tiltak og aktiviteter, og ikke som bevilgning til mottakers frie disposisjon». https://oienfond.no/om/stiftelsene/ 

Vi takker Adolf Øiens Fond for tildelingen, og vil fortsette å utvikle et diskgolfanlegg som vil berike Trondheimsregionen og diskgolfmiljøet. 

Styret i Trondheim Frisbeeklubb

Nettsiden er designet og utviklet av Trondheim Idéutvikling!