De siste årene har frisbeegolf blitt en stadig mer populær både idrett og fritidsaktivitet. I Trondheim finnes det opptil flere slike baner, og disse er gjerne plassert på områder som er ment til rekreasjon og fri ferdsel i vårt uterom.

Utdrag fra Nardo-posten. 25.mai 2022

Stengt inntil videre grunnet uvettig adferd

Den siste måneden har det ikke vært aktivitet ved denne banen, og i følge Trondheim Frisbeeklubb sine hjemmesider skyldes dette uvettig kasting og oppførsel i forhold til andre brukere av området. Klubben har derfor sett seg nødt til å stenge banen i Vestlia inntil videre.

Utdrag fra Nardo-posten. 25.mai 2022.
Bilde fra stengingen av Othilienborg 28.april 2022.

Nardo-posten har skrevet en fin artikkel om banen på Othilienborg. Den er foreløpig stengt, men vi jobber aktivt med en gjenåpning så fort vi kan. Dette vil medføre endringer i bane-layouten, som vi har stor tro på vil bli bra til slutt.

Økt vedlikehold

En av de positive faktorene som banen har ført med seg er blant annet at kommunen vedlikeholder området med klipping av gress og fjerning av vegetasjon på langt hyppigere basis enn hva de gjorde før banen ble etablert.

Geir Olav Svee understreker hvor viktig det har vært for klubben å ta grep øyeblikkelig, og at de tar tilbakemeldingene med største alvor. Tiltak er allerede iverksatt for å kunne få til et godt samspill mellom alle som måtte benytte området som frisbeegolf-banen er plassert på.

– Vi ønsker å spille på lag, avslutter Svee.

Utdrag fra Nardo-posten. 25.mai 2022

Link til hele artikkelen finner dere her:

Link til artikkelen til Nardo-posten. Onsdag 25.mai 2022

Hilsen Styret i Trondheim Frisbeeklubb

Nettsiden er designet og utviklet av Trondheim Idéutvikling!