Styret i Trondheim Frisbeeklubb har valgt å gå inn et samarbeid med forretningsnettverket Knytte. Dette som et ledd i strategien om å øke synligheten av sporten ut mot potensielle sponsorer og strategiske partnere. Knytte er et nettverk som fokuserer på relasjoner gjennom lek og aktivitet, og er derfor en god match med klubben:

Knytte Bedriftsnettverk er et uformelt møtested for bedrifter, hvor helse, lek og aktivitet står i sentrum. I tråd med FNs bærekraftsmål (3) om god helse og livskvalitet er alle våre arrangementer basert på fysisk aktivitet. Våre møteplasser er i skiløypa, i bokseringen, på Zumba, i marka eller andre egnede steder for aktivitet og bevegelse. Alle aktiviteter tilpasses slik at alle kan være med – uansett fysisk utgangspunkt og ferdighetsnivå.

Knytte.no

Klubben kommer til å arrangere aktiviteter for andre medlemmer i nettverket, i tillegg til å være med på aktiviteter arrangert av andre. Vi trenger derfor frivillige til å bistå med dette. Ta gjerne kontakt med styret om du kjenner kallet!

Her kan du lese mer om Knytte:
https://knytte.no/

Nettsiden er designet og utviklet av Trondheim Idéutvikling!