Knallbra oppmøte for feiring av vedtak i formannskapet med kaffe og kake. Her ble det opplyst om videre framdrift i Tillerskogen og litt rundt vedtak fra det politiske Trondheim.

Eirik Arestøl ble presentert som dugnadsansvarlig med en superassistent i Tor Ivar Veimo. De snakket litt om hvordan dette vil bli organisert framover.

Det ble videre snakket om diverse rundt årets arrangement TFK er involvert i. I denne sammenheng ble det forespurt om mulighet for å søke om en NC allerede i år, noe det var et klart ja på at vi skal gjøre. Søknad er allerede sendt.

Vi hadde videre noe rundt klubbtur helga 21-23. april. Her vil det komme en mail til alle i løpet av kort tid.

Vi kom også innom litt fra klubbledersamling som var forrige mandag. Her kommer det mye framover. Til alle juniorer så bør dere holde av helga 14-16. april da kommer det innkalling til juniorsamling.

Vi var innom noe rundt klubbklær pluss diverse andre saker.

Vi i styret ønsker å komme med en liten oppfordring om at alle prøver å verve minst et medlem hver fram til sommerferien.

Med vennlig hilsen Styret i Trondheim Frisbeeklubb

Nettsiden er designet og utviklet av Trondheim Idéutvikling!