Årsmøtet er klubbens øverste organ, der alle klubbens medlemmer kan delta med en stemme hver. Her legges det frem regnskap for året som har vært, budsjett for kommende år, samt at det velges styre og noen av komiteene.

For mer informasjon om hvordan årsmøtet foregår, se klubbens vedtekter fra side 7.

Nettsiden er designet og utviklet av Trondheim Idéutvikling!