Trondheim Frisbeeklubb ble stiftet 9. september 1999. Det var Ingar Ballo som tok med seg idretten til Trondheim. Han vokste opp på Stovner i Oslo, og spilte på banen der i Stovner Frisbeeklubb. Sammen med Per-Einar Torbergsen samlet han nok folk til å stifte en klubb og 9.9.99 ble altså klubben til.

I klubbens tidlige liv var det preget av at diskgolf var en lite kjent idrett, og det var ikke så mange utøvere å oppdrive. Det ble likevel holdt ukesgolfer og spilt turneringer. Den første NC i Trondheim ble holdt i 2006, mens det etter det har blitt arrangert NC/NM i Trondheims regi i 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (2 stykk) og 2020. Arena har vært Lade, Dragvoll, Festningen og Selbu (i samarbeid med Stjørdal Frisbeeklubb).

i 2013 ble ukesgolfen byttet ut med seriespill, og aktiviteten i klubben begynte å ta seg opp. Det ble arrangert Disksportens dag ved to anledninger, og generelt reklamert litt mer for klubbens aktivitet. Etableringen av banen på Dragvoll og banen på Øya bidro til at sporten ble mer synlig og klubben var også oftere å se i media.

Etter en jevn økning i medlemsmassen over tid, skjøt tallene fart igjen da Covid-19 stengte ned det meste av idrettstilbud. Etter en kort pause kunne diskgolf spilles nesten som normalt store deler av pandemi-tiden. Dette gjor at stadig flere fant veien til klubben. Ved slutten av 2021 var medlemstallet tett oppunder 400.

En ny idrett kommer til

Opprinnelig drev klubben kun med diskgolf. I 2014 ble imidlertid spillere fra tidligere NTNUI Ultimate med i klubben og helt siden da har vi også hatt Ultimate som en del av vårt tilbud. Antall utøvere på laget har variert, men det har ikke vært uvanlig at klubben har stilt med både 2 og 3 lag i enkeltturneringer i Ultimateserien. Spesielt på hjemmebane.

Anlegg

Det aller første anlegget klubben fikk satt opp var 9 kurver på Romolslia. Klubbene ble delvis finansiert av Solofondet, og delvis ut av lommen på daværende leder Ingar Ballo.

Lade

Etter hvert ble kurvene på Romolslia flyttet ned til Lade. Hver av de 9 kurvene hadde utkastfelt på to forskjellige plasser. Dermed kunne man spille 18 hull. En kort periode ble et også utvidet til 22 hull ved at det ble satt inn to ekstra kurver, hver med 2 utkastfelt. Disse måtte imidlertid tas ned igjen. I 2014 ble det klart at banen ville forsvinne og i 2015 begynte arbeidet med å anlegge kunstgress for amerikansk fotball og baseball på en viktig del av banen. Etter at banen var anlagt var det en stund fortsatt mulig å spille på noen av kurvene/hullene som sto der, men med hallen som kom og erstattet garderobebygget, samt etablering av nye stier, ble det etter hvert ikke flere kurver igjen på banen.

Othilienborg

I anledning klubbens 10-års-jubileum ble det bygget en ny bane på Othilienborg/Vestlia i Mai 2009. Banen var opprinnelig på 18 hull, men det ble etter hvert vanskelig å spille en del av hullene oppe i bakkene utover sommeren, da det var lite klipping og dermed alt for høyt gress. Dermed var det en forkortet bane som sto i flere år, med bare 9 hull. Etter hvert ble det imidlertid bedre avtaler om klipping med kommunen og takket være mye dugnadsinnsats i 2019 og 2020, var banen tilbake til 18 hull igjen.

Dragvoll

Etter hvert dukket det opp en mulighet til å få en ny bane på plass oppe på Dragvoll. Det var ikke noe minus at Ingar Ballo bygde hus bare et par lange driver fra anlegget. I 2012 startet arbeidet med banen og det første oppsettet hadde 9 hull. Dette ble raskt utvidet til 11, og etter hvert til 18 hull. Banen har sett mange forskjellige lay-outs i sin korte levetid, og har etterhvert blitt ikke bare Trondheims mest brukte bane, men også en av Norges mest brukte baner. Det har vært arrangert flere Norgescup på et utvidet format av banen, og mange andre turneringer. Helt siden Lade begynte å forsvinne har det vært klubbens hovedbane for serierunder og turneringer.

Øya

Som en del av handlingsplanen for 2013-2018 ble det søkt om midler fra Gjensidigefondet for å etablere en nybegynnervennlig bane rundt Trondheim Spektrum (den gang Nidarøhallen) på Øya. Målet var å introdusere folk til sporten på en bane som ikke var så teknisk krevende som Dragvoll. Dessverre har banen hatt en tung levetid siden den ble etablert i 2014. Alt fra skiltleverandør som ikke leverte, til utkastfelt som havnet i Nidelva i forbindelse med graving på området, til en fullstendig omveltning etter ombyggingen av Trondheim Spektrum. Klubben har som mål å pusse opp banen i 2022 slik at den blir et godt tilbud til de som er ferske, eller som en innspillsbane for de mer drevne. Det ble avholdt noen få serierunder på banen i starten av dens levetid.

Festningen

Kanskje den mest spektakulære banen klubben har hatt var på Kristiansten Festning. Dessverre har det aldri vært en fast bane, men kun en som ble satt opp til to turneringer. En NC og et NM. Banen brukte store deler av området rundt festningen og sto ca 1 uke hver av de to gangene. Å sette opp en slik bane bare for en turnering er i seg selv ikke bare-bare. Det ble lagt ned mye godt dugnadsarbeid. Det var i tillegg utfordrende da mye mennesker vandret inn i området tross godt merking av aktiviteten. Området og banen var imidlertid fantastisk og veldig godt mottatt. I tillegg kunne den by på fantastisk utsikt over sentrum og fjorden på enkelte av hullene.

Tillerskogen

Helt siden anlegget på Lade ble lagt ned har klubben vært på jakt etter en konkurransebane som var bedre egnet enn Dragvoll, og en mer fast bane enn Festningen. Etter mye arbeid var det til slutt Tillerskogen som ble stedet for etablering av ny bane. 21 hull var planlagt fra start og kurvene sto i bakken i 2021. Arbeidet med banen har imidlertid vært sterkt preget av et ønske fra Trondheim Kommune om å unngå bruk av kunstgress. Det har ikke vært bare-bare å finne et godt alternativ, men høsten 202 ble det presentert et alternativ i edeltre som i skrivende stund er under utprøving. Når banen står ferdig vil den ha 21 hull hvorav 19 av disse vil ha både pro-tee og amatør-tee. Dette vil nok være klubbens hovedbane fremover, selv om både Dragvoll og Othilienborg vil se mye aktivitet.

Flere nybegynnerbaner?

I 2022 sendte klubben søknad om etablering av ytterlig 1 nybegynnerbane. Med god dekning på konkurransebaner, vil det å få på plass flere nærmiljøanlegg være fokus for fremtidige baner. Det å ha et tilbud for de som nettopp har startet å kaste er viktig. Baner som Othilienborg, Dragvoll og Tillerskogen kan være både vanskelig å mestre og direkte demoraliserende for nybegynnere. Derfor vil det bli satset på å etablere flere baner med korte men interessante hull i tiden fremover.

Nettsiden er designet og utviklet av Trondheim Idéutvikling!