For å søke om stipend fra Trondheim Frisbeeklubb, må kriteriene under være oppfylt. Søknader vil bli vurdert fortløpende. For 2021 er det satt av 35.000,- i budsjettet til støtte. Ved søknad kan det innvilges inntil 5.000,- per tiltak. Dersom det mottas mange søknader vil klubben prioritere medlemmer i aldersbestemte klasser, og medlemmer som ikke har fått innvilget støtte tidligere.

Kriterier for å søke:

  • Søkeren må som minimum ha vært medlem av Trondheim Frisbeeklubb i inneværende og forrige sesong.
  • Søkeren må ha gjennomført kurset «Ren Utøver» som tilbys nettbasert av Antidoping Norge
  • Dersom søkeren er under 18 år, må søknaden sendes av foresatt.

Søknader behandles fortløpende av styret. Det kan gis støtte til kurs, konkurranse eller tiltak som vil bidra til vekst av disksport, både i og utenfor klubben.

Ved vurdering av søknader vil styret legge spesielt vekt på:

  • Fyller søkeren alle kriterier
  • Er søkeren i en gruppering som er underrepresentert i klubben
  • Vil tiltaket kunne, direkte eller indirekte, føre til vekst for idretten/klubben

Spesielt om støtte til reiser:

Dersom man søker støtte til deltakeravgift og reise i forbindelse med kurs eller konkurranse, forutsettes det at man forsøker å reise så billig som mulig, samt bo så billig som mulig. Støtte til konkurranser vil i utgangspunktet kun bli gitt til utøvere i yngre klasser, eller spillere som viser høyt nivå og ønsker å reise utenfor regionen for å delta i nasjonale eller internasjonale konkurranser.

For å søke, fyll ut skjemaet under og send inn.


Nettsiden er designet og utviklet av Trondheim Idéutvikling!